What is Wales Food Fortnight?

Mae digwyddiad ar-lein Pythefnos Bwyd Cymru yn cynnwys llawer o’r gweithgareddau y byddech yn eu disgwyl o ŵyl fwyd ffisegol – cystadlaethau coginio sy’n agored i ymwelwyr, arddangosiadau cogyddion, digwyddiadau cwrdd â’r cynhyrchydd, gweithdai cynhyrchwyr a theithiau rhithwir.

Mae hefyd yn annog pob cymuned ranbarthol i ystyried yr hyn y maent yn ei brynu ac yn tynnu sylw at fanteision amgylcheddol, buddion i’r iechyd a’r pleser o fwyta cynnyrch o safon sy’n ffres, tymhorol ac unigryw i’r rhanbarth.

Anogir cynhyrchwyr yn unrhyw le yng Nghymru sydd eisoes yn gallu gwerthu ar-lein ac sydd â dymuniad arbennig i werthu mwy drwy brynwyr cyfanwerthu, i gofrestru eu diddordeb. Y cyfan y byddwch ei angen yw cysylltiad sefydlog â’r rhyngrwyd, cyfrifiadur a gwe-gamera.

Register your interest