Dim ond cefnogaeth pobl fel chi sy’n gwneud y cyfan yn bosibl.

Gyda rhodd syml, neu gynnig i drefnu digwyddiad, drwy noddi neu brynu tocynnau, byddwch yn helpu i wireddu uchelgais yr ymgyrch.

Mae yna sawl ffordd o gymryd rhan a bydd pob un yn rhoi boddhad arbennig i chi. Cliciwch ar unrhyw un o’r dolenni i ganfod rhagor.

Trefnu Digwyddiad

Os ydych chi’n cymryd rhan yn y celfyddydau, mewn busnes, y cyfryngau, chwaraeon, bywyd cyhoeddus, academia, ein treftadaeth, technoleg, adloniant, twristiaeth, yr amgylchedd neu beth bynnag – ac yn ei wneud dros Gymru, gallwn ni, drwy Wythnos Cymru Gogledd-orllewin Lloegr, greu amlygrwydd gwych i chi, a byddwch yn ein helpu ni i ddal ati i ddatblygu ein rhaglen ddigwyddiadau – bydd pawb ar ei ennill.

Yn y bôn, diben Wythnos Cymru Gogledd-orllewin Lloegr yw hyrwyddo’r hyn rydych yn ei wneud a chyflwyno’ch negeseuon i gymaint o bobl â phosib.

Felly, os ydych â diddordeb mewn trefnu digwyddiad neu â syniadau yr hoffech eu trafod, cysylltwch â ni.

Dod yn Bartner

Gall Wythnos Cymru Gogledd-orllewin Lloegr helpu unrhyw fusnes neu sefydliad i ddenu mwy o sylw cynulleidfaoedd, rhai hen a newydd, a datblygu ei broffil.

Trwy gefnogaeth eich cwmni, byddwch yn ymuno â sefydliadau eraill o’r un feddylfryd ac yn dod i sylw’r cynulleidfaoedd Wythnos Cymru o amgylch y byd.

Bydd eich cyfraniad yn cefnogi gweledigaeth a rennir o hyrwyddo Cymru, a’r gorau o’r hyn sydd gennym ni i’w gynnig. 

Byddai’n bleser clywed oddi wrthych.

Noddwyr

Beth allwch chi ei wneud?

Fe fyddem wrth ein bodd yn cael eich cefnogaeth a’ch syniadau. Rhaid i’r fenter hon anelu at fod o fantais i Gymru gyfan ac mewn unrhyw fodd posibl. I gyflawni hynny, mae’n rhaid i ni gael rhagor o weithgareddau a digwyddiadau mwy swnllyd mwy amrywiol. Rydyn ni eisiau creu cymaint o sŵn Cymreig â phosibl a chwalu meddyliau pawb ar draws y Byd. 

Felly, cysylltwch â ni i sgwrsio am unrhyw syniadau sydd gennych.