Dydd Sul 7 Mawrth am 3yp fel rhan o Bythefnos Bwyd Cymru rydym wedi trefnu cyfle i chi ‘Gwrdd â’r Wynebau’ y tu ôl i fwyd a diod a gynhyrchir yng Nghymru. 

Am awr yn unig, o’r arfordir i gefn gwlad, rydym yn ffodus i gyflwyno rhai o ffermwyr, cynhyrchwyr a brandiau organig mwyaf cyffrous Cymru.

Dysgwch fwy am yr hyn sydd ei angen i fod yn gynhyrchydd a chwrdd â’r wynebau y tu ôl i’r bwyd a’r cynhyrchion rydych chi’n eu mwynhau.

I gael y canlyniadau mynediad gorau, defnyddiwch Google Chrome neu Firefox. MYNEDIAD AM DDIM!