Bydd y digwyddiad hwn yn rhoi y cyfle I chi gael edrychiad cyntaf ar ein canolfan ymwelwyr newydd. Y bistro, yr awditoriwm, y balcony, y siop a’r ardaloedd eraill. Byddwn yn rhoi taith i chi o amgylch y ganolfan newydd ar gyfer y clwsdwr bwyd a diod yng Ngogledd Cymru. A sud yr ydym yn bwriadu cefogi busnesau yng Nghymru eleni a thu hwnt. Yn ogystal a hun byddwn yn rhoi dyddiadau am gyfnodau allweddol a chyffroes o be sydd I ddod yn calendr 2021 Aber Falls.