Ydych chi’n credu eich bod chi’n pobi’n dda ac yr hoffech chi gymryd rhan ym Mhythefnos Bwyd Cymru?

Mae’r gystadleuaeth hon, a noddir gan Village Bakery, yn rhoi cyfle i ymgeiswyr brofi eu sgiliau coginio a ffotograffiaeth a chael eu beirniadu gan arweinwyr proffesiynol yn y diwydiant.

Bydd pob adran yn cael ei beirniadu drwy ffotograffau o’r cynnyrch gorffenedig yn unig – bydd yn rhaid i deulu a ffrindiau wneud y gwaith blasu!

Ar gyfer pob cystadleuaeth, bydd yr enillwyr yn derbyn gwobr ariannol o £100 a bydd yr ail orau yn derbyn £20. 

Byddwn yn cyhoeddi’r enillwyr ar ddydd Sul 7 Mawrth 2021 ar wefan Pythefnos Bwyd Cymru a’r Cyfryngau Cymdeithasol.

Y beirniaid fydd Prif Dîm Pobi Village Bakery

Ymgeisiwch yn un o’r 6 cystadleuaeth goginio

Mae cystadlaethau’n cynnwys:

1. Victoria Sandwich

2. Bara Brief

3. Tarten sawrus gan nodi’r cynhwysion

4. 16 oed ac iau – Swiss Roll Siocled Roll

5. 12 oed ac iau – Wyneb Pizza

6. 8 oed ac iau – 4 bisged wedi addurno

RHESTR CYSTADLU

Dyddiad Cau: 20 Chwefror 2021     Ffurflen gystadlu                                               

Beirniad: Village Bakery