Ein gweledigaeth

Mae’n syml – rydym am wneud sŵn – cymaint o sŵn Cymreig ag sy’n bosibl!

Rydyn ni eisiau i bobl eraill wybod beth sy’n wych am fod yn Gymreig, ac eisiau iddyn nhw ymuno â ni yn ein dathliadau.

Mae pob cenedl yn unigryw, ac mae gan bob un ei ffordd ei hunan o ddathlu hyn.  Wythnos Cymru Gogledd-orllewin Lloegr yw ein moment ni, ac rydyn ni’n bwriadu ei defnyddio fel cam ar y ffordd i godi proffil popeth sy’n wych am Gymru.

Amdanom ni

Lle mae Cymru’n cwrdd â’r Byd, pan mae’r Byd yn dathlu Cymru.

Sioe flynyddol yw Wythnos Cymru Ledled y Byd o weithgareddau a digwyddiadau sy’n dathlu ac yn hybu popeth sy’n wych am Gymru.

Trwy galendr o ddigwyddiadau o amgylch Dydd Gŵyl Dewi, sy’n symbylu cymunedau Cymreig ledled y Byd, mae Wythnos Cymru Gogledd-orllewin Lloegr yn ysbrydoli momentwm cadarnhaol ar draws y byd sy’n arbennig am Gymru.

Mae hyn yn gyfle i sefydliadau yng Nghymru hyrwyddo eu cynnyrch a’u gwasanaethau, a datblygu cynulleidfaoedd, partneriaethau a chysylltiadau newydd yn rhanbarthol, yn genedlaethol neu’n rhyngwladol.

Felly, gyda’n gilydd, gyda’r gorau o gerddoriaeth, celf, bwyd, twristiaeth, chwaraeon, busnes, theatr, comedi, technoleg, ein treftadaeth a chyfryngau Cymru, rydyn ni’n yn hyrwyddo pythefnos o ddigwyddiadau a fydd, gyda’i gilydd yn arddangos popeth sy’n wych am Gymru!

Pwy sy’n cymryd rhan?

Cafodd Wythnos Cymru ei lansio yn Llundain gan ddau o bobl busnes yng Nghymru Dan Langford a Mike Jordan – ond mae’n rhaid cofio mai dim ond oherwydd yr ymateb aruthrol gan gymunedau Cymreig ledled y byd a’r gefnogaeth anhygoel a ddaeth gan ein partneriaid a’n noddwyr y bu’r fenter hon mor llwyddiannus.

Dan Langford a Mike Jordan

Mae gan Wythnos Cymru yn Llundain ddyled enfawr hefyd i Lywodraeth Cymru, a Swyddfa Ysgrifennydd Gwladol Cymru, yn cydweithio a chydag uchelgais gyffredin i hyrwyddo Cymru fodern i weddill y byd.

Byddem yn caru eich cefnogaeth a’ch mewnbwn. Mae’n rhaid i’r fenter fod o fudd i Gymru gyfan, ac ym mhob gallu posibl – mae angen mwy o weithgareddau arnom, a digwyddiadau uwch a mwy amrywiol. Rydyn ni am wneud cymaint o sŵn o Gymru â phosib a chwythu meddwl pawb ledled Llundain. 

Felly, cysylltwch â sgwrsio trwy unrhyw syniadau sydd gennych.

Wythnos Cymru Ledled y Byd

Roedd Wythnos Cymru yn Efrog Newydd yn ychwanegiad naturiol i fenter a oedd eisoes yn llwyddiannus

Yn 2019, ail-lansiwyd ‘Wythnos Cymru Efrog Newydd, a oedd yn cael ei ariannu gan ddyn busnes sy’n Gymro Americanaidd, Tŷ Francis MBE. Mae’r calendr hwn o ddigwyddiadau o gwmpas Dydd Gŵyl Dewi yn hoelio sylw cymunedau Cymreig sydd eisoes yn Ninas Efrog Newydd ac mae Wythnos Cymru Efrog Newydd yn gobeithio creu momentwm cadarnhaol ar draws y ddinas sy’n benodol am Gymru.

Mae’n gyfle i sefydliadau yng Nghymru hyrwyddo eu cynnyrch a’u gwasanaethau, a datblygu cynulleidfaoedd, partneriaethau a chysylltiadau newydd yn Efrog Newydd. Felly, gyda’n gilydd, gyda’r gorau o fusnes, cerddoriaeth, celf, bwyd, twristiaeth, treftadaeth, chwaraeon, bywyd cyhoeddus a chyfryngau Cymru, bydd yn bythefnos o ddigwyddiadau a fydd yn hyrwyddo ac yn gwaeddi pa mor dda yw Cymru!

Gyda Marc Walby a Gwilym Roberts-Harry, sy’n gyd-sefydlwyr Cymru Efrog Newydd (rhwydwaith cymdeithasol a busnes Cymreig mwyaf Efrog Newydd sy’n anelu at gefnogi pobl Cymru a’r rhai sydd â’u gwreiddiau yng Nghymru) daw Wythnos Cymru Efrog Newydd â Chymry Efrog Newydd at ei gilydd, bydd yn cefnogi busnes a’r celfyddydau ac yn gyfle i rwydweithio ac i gefnoi’r busnesau tramor sydd eisiau ymestyn i’r Unol Daleithiau.

Yn ystod 2019 roedd Wythnosau Cymru hefyd yn croesawu Paris, yr Almaen, New England a Melbourne.